Σάββατο, 14 Απριλίου 2018

Klasse B -«Tiere und ihre Umwelt»

Τhemenbereich  "Tiere und ihre Umwelt"
  • Kennt ihr alle Tiere auf Deutsch? Könnt ihr  beschreiben, wo sie leben,welche Eigenschaften sie haben und vieles mehr?
  • Wisst ihr wie wichtig das Spielen in unserem Leben ist? ( Was für eine Frage!!)
  • Was sind die Bio-Lebensmittel? Was esst ihr in den Pausen?


Damit werden wir uns  für die nächsten drei Unterrichtsstunden in unserer Klasse beschäftigen.

In diesem Artikel findet ihr alle Arbeitsblätter die ihr braucht  und alle Übungen,die ihr machen solltet!
Viel Spaß meine Lieben!
Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018

«Wir und unsere Umwelt»

«Wir und unsere Umwelt»


  1. In der nächsten Unterrichtsstunde beschäftigen wir uns mit dem Thema Umwelt und Umweltschutz.Ihr könnt  zu Hause in aller Ruhe das Video Anne Maries Welt, anschauen. Richtig? Und dann besprechen wir das Thema in der Klasse.Schönew Wochenende!
  2. Meine Lieben ihr habt es gut geschafft Bravo !!  http://popplet.com/app/#/4638410
Εδώ θα βρείτε το blog στο οποίο έχουν αναρτηθεί εργασίες στο πλαίσιο του μαθήματος της Γερμανικής Γλώσας ,αλλά και οι δράσεις πολιτιστικού περιεχομένου ,οι οποίες έχουν υλοποιηθεί στο σχολείο μας από το σχολικό έτος 2013-2014 μέχρι και το 2017.

Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2018

Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018

Meine Klasse

Το blog  δημιουργήθηκε με στόχο την παρακίνηση των μαθητών για δημιουργική ενασχόληση  στο μάθημα της Γερμανικής Γλώσσας της Γ' Γυμνασίου.
Εδώ θα βρείτε πρόσθετο διδακτικό υλικό όπως video και εικόνες,αναθέσεις εργασιών και χρήσιμες συμβουλές για την κατανόηση των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.
Δίνεται επίσης η ευκαιρία στους μαθητές να αναρτήσουν τις  εργασίας που έχουν ακολουθήσει στο πλαίσιο μιας δραστηριότητας του σχολικού εγχειριδίου Deutsch ein Hit Γ', μεμονωμένα ή εντός ενός ευρύτερου project στο οποίο μετέχει όλη η τάξη.